مستندهای گردشگری

انواع مستند گردشگری؛

۱-مستند طهرون قدیم

شامل؛لوکیشن فیلم های قدیم؛خانه های تاریخی؛اماکن تاریخی(موزه)و…

۲-مستند های دولتی

به دوصورت عمومی و تخصصی

سازمانهایی همچون؛میراث فرهنگی؛صدا و سیما؛وزارت ارشاد و…

۳-مستندهای خصوصی(سفارشی)

زمان مستند گردشگری:

کوتاه و بلند?

نوع فیلمبرداری؛?

معمولی؛حرفه ای

مستند ؛بزرگان تاریخ؛در حال فیلمبرداری

سر گذشت بزرگان‌مازندران بویژه شهر آمل و خانه های تاریخی شهر آمل….اردیبهشت۹۸

سفارش؛سیمای استان‌مازندران