تورهای مدارس؛کودکانواع تورهای مدارس

?بر اساس سن؛

۱-زیر سن ۹سال

اول؛دوم؛سوم دبستان؛کودکانه پایه

۲-بین سن ۹ الی ۱۲سال

بیشتر جنبه ورزشی و استعداد یابی؛آموزش پایه؛طبیعت(۱)

۳-بین سن ۱۲الی ۱۵سال

تهرانگردی؛موزه گردی.(۱)پایه؛طبیعت(۲)

۴-بین سن ۱۵ الی ۱۸

طبیعت(۳)؛تهرانگردی؛موزه گردی؛تاریخ(۲)


تور دارآباد

آشنایی کودکان با گیاهان ؛جانوران؛کوههای منطقه دارآباد

و شناسایی سنگ ها