پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه (رساله) بدون شک یکی از مستندات علمی ؛پژوهشی کامل و قابل ارایه وقابل بهره برداری است ؛البته در رشته گردشگری در ایران بعلت نبود منابع معتبر علمی و تحقیقاتی ؛پایان نامه ها قابل کاربرد و استخراج مقاله از ان نیست.

بدون شک کتابهای این موسسه راه کاری کاربردی وتحقیقاتی برای ارایه یک پایان نامه کامل و جامع است؛در نوشتار پایان نامه مهمترین اصل(انتخاب موضوع )است:

پایان نامه ها در دانشگاه های دنیا کاملا کاربردی ویکی از راههای جذب و توسعه صنعت گردشگری بوسیله سرمایه گذاری در پروژه پایان نامه می باشد.

اما متاسفانه در ایران اینچنین نیست؛چرا که فاصله پژوهش؛مدیریت و سرمایه گذاری بسیار زیاد و غیر قابل توجیه است؛

در کل موضوع پایان نامه باید دارای خصوصیات زیر باشد؛

۱-اهمیت موضوع روز؛

۲- به حل مشکلی کمک کند

۳-منابع علمی و پژوهشی کافی داشته باشد؛

۴-انگیزه پژوهشگر و جذابیت را برانگیخته کند.

۵-قابل اجرا باشد.(منطقی باشد).

۶-منابع مالی قابل تزریق داشته باشد(ارزش سرمایه گذاری)

۷-تخصصی باشد؛

موسسه ایران اورست با داشتن اساتید مجرب و حرفه ای ترین کتاب ها در خدمت پژوهشگران و دانشحویان عزیز گردشگری می باشد.