دیپلم گردشگری

 

برای اخذ دیپلم فنی وحرفه ای(کار ودانش) گذراندن 96 واحد الزامی می باشد.

 برای اخذ دیپلم گردشگری 34 واحد در ۶درس پاس می گردد

4 درس گردشگری عبارتند از:

اکوتوریسم

موزه گردی

راهنمای محلی

راهنمای عمومی

سئوال بسیار مهم:چه تفاوتی در دروس آموزش اکوتوریسم (تور لیدری)ودروس اخذ دیپلم گردشگری وجود دارد؟

در دروس اخذ دیپلم درسازمان فنی وحرفه ای به نام مهارت گردشگری خوانده می گرددودرس اکوتوریسم را همان راهنمای تور می دانند.ولی در تور لیدری در سازمان میراث فرهنگی دروس اکوتوریسم بصورت جزوء و4کتاب(روحیات ملل،فرهنگ عمومی گردشگری و…) آموزش داده می شود.

سئوال بسیار مهم:آیاآموزش در هردو سازمان کاربُردی می باشد.

خیر،زیرا بصورت کاملاً تئوری وبا واقعیت تورلیدری مطابقت ندارد

سئوال مهم:مؤسسه «ایران اِوِرست» بعنوان آموزش دهندة حرفه ای چه دروسی را برای افزایش سطح دیپلم گردشگری ارائه کرده است؟

4درس (اکوتوریسم،موزه،راهنمای محلی،گردشگری عمومی)یاد شده هر کدام یک تخصص در تور لیدری وگردشگری محسوب می گردد،اما این دروس توسط استاد عسگری آموزش وبصورت عملی (کمکی تور لیدری)وجزوة مخصوص وتخصصی توسط استاد ارائه می شود وسطح آموزش فقط اکتفا به جزوات تأیید شدة سازمان فنی وحرفه ای نمی باشد.

توصیه بسیار مهم

داوطلبینی که فقط برای اخذ دیپلم گردشگری اقدام می کنند اگر شرکت در کلاسها فقط برای اخذ مدرک باشد می توانند غیر حضوری در آموزشگاههای دیگر ثبت نام وبا خواندن جزوء(غیر حضوری) مدرک خود را دریافت کنند

اما ثبت کنندگان در این مؤسسه آموزش بصورت کاملاً کابردی وحرفه ای صورت می گیرد.

سئوال :آیا مهارت گردشگری در این آموزشگاه  ها کسب می گردد؟

هیچ زمان یک جزو ء تئوری نمی تواند مهارت را منتقل کُند ،فقط با تمرین عملی مهارت کسب می گردد.یا تمرین عملی ویا تجربه یک حرفه ای؛

مثال:با توجه به رزومه استاد دکتر رضا عسگری در همین سایت واینکه هیچ کدام از این فعالیت ها بصورت تئوری نبوده وعملیاتی انجام شده است و اینکه در هیچ آموزشگاه ودانشگاهی تدریس نمی گردد،

می توان گفت:با فعالیت های طبیعت گردی ومطالعه علوم پایه ای  وتمرین مکرر می توان به مهارت واقعی دست یافت.