جنگل نوردی

جنگل نوردی:

هرچند جنگل نوردی را می توانیم باز هم جزو رشته های کوهنوردی در ایران بدانیم ،اما در دنیا این تقسیم بندی صورت نمی گیرد.

جنگل پیمایی وجنگل نوردی در دنیا

در دنیا 5گونه جنگل پیمایی و4گونه جنگل نوردی وجود دارد.

در ایران که فقط 1%وسعتش جنگل است ،می توانیم با توجه به شرایط پراکندگی جنگل ها در ایران 3گونه جنگل پیمایی و2گونه جنگل نوردی را آموزش دهیم.

طبیعت گردهای حرفه ای، نوردها را بعلت استفاده از ابزار آلات کوهنوردی از شاخه های کوهنوردی می دانند،در صورتی که اینگونه نیست ،در نوردها استفاده از حداقل امکانات وشرایط ویژه وعدم ارتفاع مد نظر است.

در جنگل پیمایی در ایران با وسایل نقلیه صورت می گیرد که به هیچ عنوان جنگل پیمایی محسوب نمی گردد.مانند  ارتفاعات فل بندمازندران وجنگل های ابرشاهرود؛

تفاوت اساسی جنگل پیمایی وجنگل نوردی:

1ـ در جنگل پیمایی زمانی ممکن است از وسایل نقلیه استفاده کنیم ولی در جنگل نوردی این گونه نیست

2ـ در جنگل نوردی آشنایی با اصول فرود وسقوط وابزار الات کوهنوردی الزامی است ولی در جنگل پیمایی لزومی ندارد.

3ـ در جنگل نوردی توقفگاهها معمولاً مشخص نیست ولی در جنگی پیمایی کاملاً مشخص است.

4ـ توان فیزیکی در جنگل نوردی باید بالا وفرد حرفه ای باشد.ولی در جنگل پیمایی توان فیزیکی متوسط کافی است.

5ـ در جنگل پیمایی بر خلاف تصور دیگران مشکلات تنفسی بیماری ،توهم جنگل،حمله جانوران تقریباً 5برابر جنگل نوردی است.

6ـ مسیر جنگل نوردی وجنگل پیمایی در بعضی مواقع یکسان است ولی زمان رسیدن به مقصد نهایی با توجه به کوههای ایران واقلیم هیچ گاه یکی نیست. این بستگی به موقعیت شما در  جنگل های ایران وجهت جغرافیایی دارد.

7ـ جنگل پیمایی در ایران بیشتر به روش تجربی zانجام می شود ولی جنگل نوردی بیشتر بصورتS ؛

8ـ تنها در جهان 14 مؤسسه جنگل پیمایی وجنگل نوردی را آموزش می دهند.

10ـ جنگل پیمایی 8زیر شاخه دارد ولی جنگل نوردی 12زیر شاخه؛

11ـ جنگل پیمایی بدنی استقامتی ولی جنگل نوردی باید علاوه بر استقامت سرعت وقدرت داشته باشد.

12ـ جنگل پیماها بر اساس تجربه حق انتخاب دارند ولی جنگل نوردها ندارند.

و…

تشابهات جنگل پیمایی وجنگل نوردی:

1ـ در هر دو ممکن است بسمت بالا،پائین ویا مسیر مستقیم حرکت کنیم.

آموزش:                مدت زمان:3ماه

تعداد کلاس:12جلسه

هزینه:1،200،000تومان

دروس:عمومی،پایه،تخصصی