تور لیدر محلی

تور لیدر محلی:

متأسفانه این نوع لیدری در ایران آموزش داده نمی شود ،ولی کاربردی ترین لیدری در ایران ودنیا محسوب می گردد.

آموزش در این نوع لیدری بدین گونه است که 100جلد(مسیر) کتاب گردشگری در ایران به نام «ناشناخته های گردشگری ایران»هر کدام خود یک لیدر محلی محسوب می گردد.براین اساس با توجه به اهمیت موضوع لیدر عمومی ومحلی بصورت خلاصه کاربردی در لیدری اکوتوریسم آموزش داده می شود،ولی چانچه متقاضی خواهان این دو نوع لیدری که کاملاً حرفه ای وبرای اولین بار در ایران انجام می گردد،باشد کلاس خصوصی جهت آموزش ان برگزار می شود.

سئوال: چرا این نوع لیدری حرفه ای تر وکربردی تر از دیگر لیدر ها است؟

ج:استاد عسگری:

زیرا که یک منطقه ویا محله در ایران دارای چندین جاذبه گردشگری می باشد که می تواند سالیان سال وبه دفعات مقصد گردشگری یک راهنما باشد.بعنوان مثال در اولین جلد کتاب ناشناخته های گردشگری ایران دارای 78 مسیر حرفه ای گردشگری می باشد، بدون تکرار،این در حالی است که شما در یک روز چندین نقطه را بازدید نمائید.به نظر من این نوع لیدری برای لیدرهای عمومی مناسب تر است


 

 

تذکرات مهم:

دروس بر اساس دروس سازمان فنی وحرفه ای می باشد ولی جزو اختصاصی استاد عسگری با دروس کاملاً کاربردی همراه آن آموزش وارائه می گردد.

مدرس:استاد عسگری

مدت آموزش4ماه تئوری،1ماه عملی

هزینه آموزش :1،200،000هزا تومان

تعداد دوره در سال:دو دوره ،شش ماهه اول وشش ماه دوم