تور لیدری اکوتوریسم

عمومی؛تخصصی

تورلیدری اکوتوریسم(طبیعت گردی)

دو شاخه دارد؛

?عمومی

همان لیدر آموزشگاههای دیگراست.که لیدر در نهایت تورهای طبیعتگردی سبک(جنگل پیمایی.کویر پیمایی و..)را لیدری می کند.

?تخصصی

برای اولین بار آموزش جنگل نوردی؛کویر نوردی؛در موسسه ایران اورست بصورت حرفه ای انجام میشود

_هر دورشته دورس پایه؛عمومی و تخصصی دارند.

 


دروس عمومی:آشنایی با وسایل وتجهیزات،بیماریهای سفر،GPSو…

دروس پایه:گیاه شناسی،جانورشناسی،زمین شناسی و…

دروس تخصصی:آشنا با کویرهای ایران،غارها،کوه ها وغیره

کارعملی:دو جلسه کمک تور لیدری با استاد عسگری،سخنرانی در همایش های گردشگری، و..

*اجرای تورهای کویر پیمایی و کویر نوردی در مسیرهای جدید برای اولین بار در ایران از اقدامات عملی ایران اورست می باشد.

تور کویر بوالقیطاس….سال۹۷

تور کویر دایلر…..سال ۹۷

جنگل نوردی کلوده….سال ۹۷

جنگل پیمایی کشپل….سال ۹۷

کویر توردی حاج قلی…..سال ۹۶

و‌…