تهران گردی

تورهای تهرانگردی این موسسه بسیار و‌کاملا حرفه ای انجام گردیده است.

این تورها معمولا بر اساس کتاب ها حرفه ای(کوچه و پس کوچه های طهرون)انجام می شود:

شما می توانید ازطریق همین سایت؛کانال تلگرام؛اینستاگرام از حرفه ای ترین تورهای تهران گردی با راهنمایی استاد برجسته و‌نویسنده بزرگ تهران شناسی(استاد دکتر رضا عسگری) اگاه شوید!

تعدادی از عکس های تهرانگردی: