تورهای تهران گردی

گذر گردی حرفه ای برای اولین بار در تهرانگردی

تورهای تهرانگردی این موسسه بسیار و‌کاملا حرفه ای انجام شده و میشود.

👈تهرانگردی برای اولین بار به چهار گروه کلی تقسیم‌شده است.

۱-طهرون قدیم

۲-تهران جدید

۳-تورهای ویژه؛مانند آرامستان گردی؛کنیسه گردی؛

۴-اماکن کلاسیک؛مانند؛موزه گردی؛


👈برای اولین بار تورهای گذر گردی طهرون قدیم در ۴۹گذر در حال انجام‌است.

در حال حاضر گذر ششم‌ طهرون قدیم‌هستیم.

گذر پیر عطاء(پامنارگردی)

عکاسخانه ایران اورست؛

@iraneverestFoto

شما می توانید ازطریق همین سایت؛کانال تلگرام؛اینستاگرام از حرفه ای ترین تورهای تهران گردی با راهنمایی استاد برجسته و‌نویسنده بزرگ تهران شناسی(استاد دکتر رضا عسگری) اگاه شوید!

تعدادی از عکس های تهرانگردی: