پایان نامه؛تحقیق ،پژوهش ومقاله

مسلما مهمترین عامل پیشرفت یک کشور پژوهش و تحقیقات علمی است؛کشور امریکا به ازای هر دانشگاه و دانشکده ۳دانشکده پژوهشی و تحقیقاتی دارد؛

پژوهش راه میانبر به رسیدن به نقطه مطلوب است؛متاسفانه در ایران در زمینه پژوهشی بویژه در زمینه صنعت گردشگری ضعیف است؛

بیشتر مقالات و پژوهش ها کپی است؛چرا که بیشتر کتابهای گردشگری یا ترجمه است و یا کلی گویی و‌یا کپی از دیگران؛

موسسه تحقیقاتی و‌پژوهشی (ایران اورست)با چاپ کتابهای حرفه ای و تخصصی که به هیچ عنوان اینترنتی و‌کپی نیست؛اولین قدم محکم را در زمینه پژوهش و‌مقاله بر داشته است؛

این موسسه اماده ارایه مقالات و پژوهش های نوین به پژوهشگران .نویسندگان،ودانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی رشته گردشگری می باشد.

مقالات معتبر می تواند در رزومه و اعتلای مراتب علمی بسیار موثر باشد.

مقالات دو‌دسته هستند:

۱-مقالات علمی؛پژوهشی؛

این مقالات ترجمه و‌چاپ نمی شوند ودر تولید علم بسیار موثر ومعتبر هستند؛این مقالات توسط افراد زبر دست در علوم برای شهرت علمی و ارتقا استادان و دانشیاران انجام می شود؛معتبرترین مقالات در موسسه isi موجود است.

۲-مقالات علمی -ترویجی:

این مقالات ارزش علمی پایین تری نسبت به مقالات علمی -پژوهشی دارند؛ودر ۴دسته:تدوینی-مروری-ترجمه ای وتحلیلی وجود دارند.

اکثر مقالات در ایران در این گروه هستند.

و بطور کلی پژوهش و تحقیق به ۳دسته تقسیم می شود:

۱-پژوهش بنیادی :

این نوع پژوهش حرفه ای و‌کاربرد ترین نوع پژوهش است؛اندیشه تفکر منطقی و‌کاربردی دارد؛ویک ایده نو و خلاق است؛

مانند:کتابهای (ناشناخته های گردشگری ایران)ویا کتابهای(کوچه و‌پس کوچه های طهرون)؛

که یک روش جدید و‌کتابها برای اولین بار بصورت مسیری نوشته شده است؛

یعنی بنیان گذاری  حرفه ای ترین روش در گردشگری؛

۲-پژوهش توصیفی؛تحلیلی

این نوع پژوهش در علت و یا علت های پیشرفت و یا عدم پیشرفت یک عملیات و یا یک مقوله در صنعت گردشگری است؛

مانند؛عدم استقبال از هتل های شهر…

ویا علت افت ورود گردشگر خارجی به ایران؛

پژوهش توسعه ای هم در این نوع پژوهش کاربرد دارد.

گردشگری الکترونیکی نمونه واضح این نوع پژوهش است

۳-پژوهش کاربردی

این نوع پژوهش میدانی و‌کاملا کاربردی است؛در کتابهای این موسسه به وضوح دیده می شود:

نتایج تجریبات کوهنوردی در مسیر؛

مغرفی نقاط بکر گردشگری؛

تخریب محیط زیست با ورود بیش از ظرفیت گردشگر به منطقه ….

گیاه شناسی و جانور شناسی منطقه …ونمونه های نایاب و..؛

گردشگری شهری وطبیعت گردی در نمونه این نوع پژوهش هستند

&با توجه به انواع گردشگری  ورشته های متنوع گردشگری می توان ان ها را در یکی از سه دسته تقسیم بندی کرد:

نمونه هایی از مقاله های معتبر را مشاهده می نمایید؛

ایران اورست؛ اورست گردشگری ایران