آموزش و رویدادهای ورزشی

آموزش های ورزشی:

✤شطرنج

مقدماتی:8جلسه 5/1 ساعت

هزینه:150000تومان

مربی:استاد عسگری

تنیس روی میز:

مقدماتی:10جلسه ۱/۱۵ساعت

هزینه:180000تومان


کسب مقام سوم قهرمانی توسط گروه ورزشهای همگانی موسسه (ایران اورست)؛

مسابقات سراسری محلات  ومناطق تهران؛

مهر ۹۵