آموزش حرفه ای نویسندگی

 آموزش حرفه ای نویسندگی

شامل دو درس تئوری وعملی:

دُروس تئوری(مقدماتی،پایه وتخصصی)

دُروس مقدماتی:

1ـ آشنائی وآموزش با اصول تایپ

2ـ آشنایی با انواع چاپ،طراحی،کاغذ و…

3ـ آشنایی با انواع کتابهای گردشگری در ایران وجهان

دُروس پایه:

1ـ آشنایی کامل با صفحه آرایی

2ـ آشنایی با ویراستاری ادبی

3ـ آشنایی با ویراستار علمی(گردشگری)

4ـ آشنایی با دیزاین

5 ـ آشنایی با انواع طرح روی جلد(فتوشاپ وکورل)

دُروس تخصصی:

1ـ اصول فصل بندی علمی کُتب گردشگری

2ـ آشنایی با کتاب های مرجع در ایران

3ـ  آشنایی با کتاب های مرجع خارجی

4ـ اصول ارتباطی در کُتب گردشگری

5ـ اصول خلاصه نویسی وخلاصه خوانی

6ـ ارزیابی یک کتاب علمی یا تجربی و وجه تمایز آن از هم

7ـ آشنایی با نویسندگی کتابهای تهران شناسی

8ـ آشنایی با نویسندگی کتابهای تخصصی گردشگری

9ـ آشنایی با نحوة نوشتار کتابهای “ناشناخته های گردشگری ایران” در100جلد

دُروس عملی

1ـ نوشتار حداقل یک کتاب گردشگری با راهنمایی استاد عسگری

2ـ جستجو در کتابخانه ملی وکتابخانه های بزرگ دنیا

مدت آموزش: 6ماه

نحوة پرداخت:در 3قسط دو ماهه

مدرس:استاد دکتر رضا عسگری

هزینه آموزش تخصصی:56میلیون ریال معادل 5میلیون و600هزار تومان؛