حرفه ای ترین کتابهای گردشگری تهران شناسی و ایران شناسی در ایران

حرفه ای ترین کتابهای گردشگری تهران شناسی و ایران شناسی در ایران

✔کتاب های «ناشناخته های گردشگری ایران»که حرفه ای ترین کتابهای گردشگری در ایران خواهد بود در 100مسیر نوشته خواهد شد،جلد اول(مسیر اول) مسیر جاده مخصوص ،قدیم واتوبان کرج وجاده چالوس تا روستای گچسر می باشد.دلیل انتخاب اولین مسیر در این سری کتابها در این مسیر پرترددترین جاده کشور(اتوبان کرج) ویکی از زیباترین جاده ای ایران(جاده چالوس) در این مسیر می باشد

✔کتابهای تخصصی گردشگری مؤسسه در جلد۱۰ تخصصی خواهد بود،مهمترین آن «اکوتوریسم حرفه ای» می باشد ودلیل آن ،ضعف آموزش ومنابع اکوتوریسم در ایران می باشد. از دیگر کتاب های دیتخصصی می توان :غار نوردی حرفه ای،دوچرخه وموتورسواری کوهستان ،کویر نوردی حرفه ای در ایران و… را نام برد.

✔کتابهای تهران شناسی از دیگر کتابهای مورد نظر در اهداف اصلی مؤسسه می باشد،این سری کتابها در ۴۹جلد نوشته امام خواهند شد.ازکتاب های شاخص این گروه می توان :امام امامزاده یحیی(دو‌جلد)،دایره المعارف باراز تهران؛دایرالمعارف شمیرانات٬دایرالمعارف ری٬…را نام برد.
ادامه مطلب

خدمات تخصصی

کتاب حرفه ای (ناشناخته های گردشگری ایران)جلد دوم

کتاب حرفه ای (ناشناخته های گردشگری ایران)جلد دوم

این کتاب دایرالمعارف کامل گردشگری ۴شهر ؛دیدنی ایران یعنی :کرج؛هشتگرد؛نظر اباد و ابیک است؛


ایران اورست؛بزرگترین و‌حرفه ای ترین موسسه فرهنگی_گردشگری ایران

تلگرام:@iraneverest

اینستاگرام   و   email:

iran.everest@gmail.com